Com girar una imatge per un angle específic a PyTorch?

Com Girar Una Imatge Per Un Angle Especific A PytorchPyTorch proporciona el mòdul 'torchvision.transforms' que té moltes transformacions essencials per realitzar diverses tasques. Aquest mòdul també té el ' Rotació aleatòria () ” mètode que aplica una rotació aleatòria a una imatge dins d'un rang especificat d'angles en grau. Aquesta transformació/mètode retorna una nova imatge girada.

Aquest article il·lustrarà el mètode per girar una imatge determinada per un angle específic a PyTorch.

Com girar una imatge desitjada per un angle específic a PyTorch?

Per girar una imatge desitjada per un angle específic a PyTorch, consulteu els passos que s'indiquen a continuació:Pas 1: carregueu una imatge a Google Colab

Primer, obriu Google Colab i feu clic a les icones destacades a continuació. A continuació, trieu la imatge específica de l'ordinador i pengeu-la:

Posteriorment, la imatge es penjarà a Google Colab:

Aquí, hem penjat la següent imatge i la girarem per un angle concret:Pas 2: importa la biblioteca necessària

Després d'això, importeu les biblioteques necessàries. Per exemple, hem importat les biblioteques següents:

torxa d'importació
importar torchvision.transforms com T
de la imatge d'importació PIL

Aquí:

  • torxa d'importació ” importa la biblioteca PyTorch.
  • importar torchvision.transforms com a T 'importa el mòdul de transformacions de torchvision que s'utilitza per preprocessar les dades d'imatge abans d'alimentar-les a una xarxa neuronal.
  • 'Imatge d'importació de PIL' s'utilitza per obrir i desar diferents formats de fitxer d'imatge:

Pas 3: llegiu la imatge d'entrada

A continuació, llegiu la imatge d'entrada des de l'ordinador. Aquí, estem llegint el 'my_img.jpg' i emmagatzemar-lo al 'entrada_img' variable:

entrada_img = Imatge. obert ( 'my_img.jpg' )

Pas 4: definiu una transformació

A continuació, definiu una transformació per girar la imatge d'entrada. Els usuaris han d'especificar l'interval desitjat de graus (mínim, màxim). Aquí, hem especificat (30, 60) graus i la nova imatge es girarà amb qualsevol angle aleatori seleccionat d'aquest rang:

transformar = T. Rotació aleatòria ( graus = ( 30 , 60 ) )

Pas 5: apliqueu la transformació a la imatge d'entrada

Ara, gireu la imatge d'entrada pels angles especificats mitjançant la transformació definida anteriorment:

rotated_img = transformar ( entrada_img )

Pas 6: Mostra la imatge girada

Finalment, visualitzeu la imatge girada mostrant-la:

rotated_img

La sortida anterior mostra que la imatge d'entrada s'ha girat correctament amb angles aleatoris en el rang especificat de 30 i 60 graus.

De la mateixa manera, els usuaris també poden especificar altres rangs de graus per girar la imatge. Aquí, especificarem el següent interval per veure la diferència:

transformar = T. Rotació aleatòria ( graus = ( 90 , 120 ) )

Això generarà una imatge nova que es girarà amb qualsevol angle aleatori seleccionat de l'interval especificat de 90 i 120 graus:

Comparació

La comparació entre la imatge original i les imatges girades per diferents angles es pot veure a continuació:

Nota : Podeu accedir al nostre quadern Google Colab aquí enllaç .

Hem explicat de manera eficient el mètode per girar una imatge per diferents angles a PyTorch.

Conclusió

Per girar la imatge desitjada per un angle específic a PyTorch, primer, carregueu la imatge desitjada a Google Colab. A continuació, importeu les biblioteques necessàries i llegiu la imatge d'entrada. Després d'això, definiu la transformació utilitzant el ' Rotació aleatòria () ” i apliqueu-lo a la imatge d'entrada. Finalment, mostra la nova imatge girada. Aquest article ha il·lustrat el mètode per girar la imatge desitjada per un angle específic a PyTorch.