Com instal·lar el controlador de GPU de NVIDIA a Fedora 40+ KDE 6 Spin a Wayland