Ràdio

Què és un analitzador d'espectre de ràdio?

Els senyals són allò invisible i intangible que ens envolta. A part dels senyals elèctrics coneguts, els senyals òptics i d'àudio també són altres tipus de senyals. Mesurar aquests senyals és important però difícil a causa de la seva naturalesa no física. Per tant, aquest article explica l’instrument de prova àmpliament utilitzat, els Radio Spectrum Analyzers.