Compatible amb Linux POSIX?

POSIX, o interfície de sistema operatiu portàtil, és una col·lecció d’estàndards necessaris per mantenir la compatibilitat entre sistemes operatius. En aquest article, expliquem què significa POSIX, determinem si Linux pertany a aquesta categoria i enumerem quins components Linux s’han d’excloure d’aquesta classificació.