Com configurar HAProxy com a equilibrador de càrrega per a Nginx a CentOS 8

High Availability Proxy, també abreujat com a HAProxy, és un equilibrador de càrrega lleuger i ràpid que també funciona com a servidor intermediari. En aquesta guia, us guiarem per la instal·lació d'HAProxy en una configuració de servidors web que funcionen amb Nginx.