Netstat: una eina de línia d’ordres per controlar les connexions de xarxa