Wireshark

Com filtrar per IP a Wireshark

Wireshark és una eina d’anàlisi i captura de paquets de xarxa. És una eina de codi obert. Wireshark també es pot executar al sistema operatiu Windows, Linux, MAC, etc. En aquest article es mostra la manera de filtrar per adreça IP.

Anàlisi de paquets ARP amb Wireshark

El protocol de resolució d’adreces s’utilitza generalment per esbrinar l’adreça MAC. ARP és un protocol de capa d'enllaç, però s'utilitza quan s'utilitza IPv4 a través d'Ethernet. L’analitzarem amb Wireshark en aquest article.

Per què diu Wireshark que no s’han trobat interfícies

Wireshark és una eina d’anàlisi i captura de xarxa de codi obert molt famosa. Mentre fem servir Wireshark, és possible que ens enfrontem a molts problemes habituals. Un dels problemes habituals és que no hi ha interfícies a Wireshark. En aquest article, s’explica com resoldre el problema quan Wireshark no pot detectar ni enumerar totes les interfícies del sistema Linux.

Anàlisi HTTP mitjançant Wireshark

HTTP és un protocol comú que s’utilitza al web i, de vegades, volem analitzar-ne els paquets mitjançant una eina de rastreig de paquets com Wireshark. En aquest article aprofundirem en el protocol HTTP i com analitzar els seus paquets amb Wireshark.