Com instal·lar i configurar OpenVAS a Kali Linux

OpenVAS o Open Vulnerability Assessment System és un marc de proves de ploma, la col·lecció d’eines del qual permet escanejar i provar sistemes de vulnerabilitats conegudes. OpenVAS utilitza una base de dades que conté una col·lecció d’explotacions i vulnerabilitats conegudes. En aquest article s’explica com instal·lar i configurar OpenVAS a Kali Linux.