Instal·leu i utilitzeu TensorFlow a Ubuntu 20.04

TensorFlow és una biblioteca de codi obert creada per Google per realitzar tasques orientades a l'aprenentatge automàtic. TensorFlow ara s’utilitza àmpliament en sistemes basats en tecnologies d’avantguarda. L'entorn virtual proporciona un entorn Python diferent als desenvolupadors i resol els problemes de dependències de llibreries i versions. La instal·lació de TensorFlow a Ubuntu 20.04 s’explica en aquest article.