Com utilitzar la funció vpasolve () a MATLAB?

Com Utilitzar La Funcio Vpasolve A MatlabResoldre una equació o un sistema d'equacions és un problema molt comú al qual s'enfronten matemàtics i enginyers per resoldre problemes de la vida real. Podem resoldre analíticament o numèricament una sola equació o el sistema d'equacions. Resoldre aquestes equacions analíticament és més fàcil que resoldre-les numèricament. Els mètodes numèrics requereixen un gran nombre d'iteracions per resoldre aquestes equacions, cosa que és complicat i requereix temps.

MATLAB és un llenguatge de programació d'alt rendiment que pot resoldre una sola equació o un sistema d'equacions numèricament en una petita quantitat de temps utilitzant el sistema integrat. vpasolve() funció.Aquest bloc ens ensenyarà com resoldre una equació única o un sistema d'equacions a MATLAB mitjançant el vpasolve() funció.Com implementar la funció vpasolve () a MATLAB?

El vpasolve() La funció de MATLAB és una funció integrada que ens permet resoldre numèricament una sola equació o un sistema d'equacions. Aquesta funció accepta una equació o un sistema d'equacions i un conjunt de variables independents com a arguments i retorna una solució numèrica de l'equació o sistema d'equacions donat.Sintaxi

El vpasolve() La funció utilitza diferents sintaxis a MATLAB:

Y = vpasolve ( eqn, var )
Y = vpasolve ( eqn,var,init_param )
Y = vpasolve ( eqns, de qui )
Y = vpasolve ( eqns,vars,init_param )
[ y1,...,yN ] = vpasolve ( eqns, de qui )
[ y1,...,yN ] = vpasolve ( eqns,vars,init_param )Aquí:

La funció I = vpasolve(eqn,var) rendiments per resoldre l'equació donada eq numèricament respecte a la variable donada var. Si no s'especifica la variable, aquesta funció resol l'equació de la variable per defecte determinada per syms.

La funció I = vpasolve(eqn,var,init_param) produeix per resoldre l'equació donada eqn numèricament respecte a la variable donada var per a la conjectura inicial donada calor_param .

La funció I = vpasolve(eqns,vars) dóna la resolució numèrica del sistema d'equacions donat respecte a les variables donades vars i retorna una matriu d'estructura Y que conté les solucions del sistema d'equacions donat. Si no s'especifiquen les variables, aquesta funció resol el sistema d'equacions per a les variables per defecte determinats per sumes .

La funció I = vpasolve(eqns,vars,init_param) produeix per resoldre numèricament el sistema d'equacions donat respecte a la variable donada vars per a la conjectura inicial donada calor_param .

La funció [y1,…,yN] = vpasolve(eqns,vars) permet resoldre numèricament el sistema d'equacions donat eqns respecte a les variables donades vars i emmagatzema les solucions del sistema d'equacions donat a les variables y1, y2...yN . Si no s'especifiquen les variables, aquesta funció resol el sistema d'equacions per a les variables per defecte determinades per syms.

La funció [y1,…,yN] = vpasolve(eqns,vars,init_param) permet resoldre numèricament el sistema d'equacions donat eqns respecte a la variable donada vars per a la conjectura inicial donada calor_param i emmagatzema les solucions del sistema d'equacions donat a les variables y1, y2...yN .

Exemples

Seguiu els exemples donats per aprendre a determinar la solució d'una única equació o d'un sistema d'equacions mitjançant el vpasolve() funció a MATLAB.

Exemple 1: Com utilitzar vpasolve() per trobar la solució d'una equació única a MATLAB?

L'exemple donat utilitza el vpasolve() funció per trobar la solució numèrica del polinomi de 5è grau donat.

syms x
Y = vpasolve ( 5 * x^ 5 - 3 * x^ 2 + 3 * x + 9 == 0 , x )

Exemple 2: Com utilitzar vpasolve() per trobar la solució d'una equació única per a la conjectura inicial a MATLAB?

En aquest exemple, trobem la solució numèrica del polinomi de 5è grau donat per a la conjectura inicial utilitzant el vpasolve() funció.

syms x
Y = vpasolve ( 5 * x^ 5 - 3 * x^ 2 + 3 * x + 9 == 0 , x, - 1 / 2 )

Exemple 3: Com utilitzar vpasolve() per trobar la solució d'un sistema d'equacions a MATLAB?

El codi MATLAB donat utilitza el vpasolve() funció per trobar la solució numèrica del sistema d'equacions donat i retorna una matriu d'estructura Y que conté les solucions de les variables x i y.

syms x y
Y = vpasolve ( [ 2 * x^ 3 + 9 * y == y, y^ 3 == x ] , [ x,y ] )

Exemple 4: Com utilitzar vpasolve() per trobar la solució d'un sistema d'equacions a MATLAB per a la conjectura inicial?

En aquest codi MATLAB, implementem el vpasolve() funció per trobar la solució numèrica del sistema d'equacions donat per a la estimació inicial donada i retornar les solucions de les variables x i y.

syms x y
[ x,y ] = vpasolve ( [ 2 * x^ 3 + 9 * y == y, y^ 3 == x ] , [ x,y ] , [ - 7 , 8 ] )

Conclusió

La resolució numèrica d'una equació única o d'un sistema d'equacions és un problema complicat i que requereix molt de temps al que s'enfronten majoritàriament matemàtics i enginyers. MATLAB ens facilita amb un sistema integrat vpasolve() funció que ens permet resoldre numèricament una sola equació o un sistema d'equacions. Aquesta guia ha tractat com resoldre una equació única o un sistema d'equacions a MATLAB mitjançant el vpasolve() funció, que us permetrà aprendre l'art d'utilitzar la funció.