Com utilitzar fs.openSync() a Node.js?

Com Utilitzar Fs Opensync A Node JsNode.js ' mòdul El sistema és una peça de codi JavaScript reutilitzable. És el bloc de construcció de l'aplicació Node.js que permet als desenvolupadors estructurar millor, augmentar la velocitat de treball i reutilitzar el codi sempre que sigui necessari. Es classifica en tres categories principals: mòduls 'integrats', 'locals' i 'de tercers'.

En la gran varietat dels seus mòduls integrats, el “ fs (Sistema de fitxers) El mòdul s'ocupa dels fitxers del sistema operatiu d'una manera d'accés per llegir-los, escriure'ls, suprimir-los, actualitzar-los i canviar-los el nom. Aquest mòdul inclou molts mètodes útils per dur a terme aquestes tasques particulars basades en els seus noms i funcionalitats, com ara el mètode 'fs.open()' obre el fitxer de manera asíncrona, 'fs.openSync()' obre el fitxer en particular de manera sincrònica, etc. .

Aquest escrit explicarà l'ús del mètode 'fs.openSync()' a Node.js.Requisits previs: Abans de passar a la implementació pràctica de qualsevol mètode, primer creeu un ' .js ” amb qualsevol nom i escriu-hi tot el codi font. En aquest escenari, hem creat un ' index.js ' dossier.Què és 'fs.openSync()' a Node.js?

El ' fs.openSync() ” és el mètode predefinit del mòdul “fs” que obre el fitxer de manera sincrònica per realitzar operacions habituals: com llegir, escriure, canviar-lo de nom, actualitzar-lo i suprimir-lo. Juntament amb la seva funcionalitat bàsica, aquest mètode retorna un ' descriptor de fitxer ” directament en lloc d'invocar la funció de devolució de trucada com en el mètode “fs.open()”.El ' descriptor de fitxer ” és simplement un índex enter no negatiu a la taula descriptor de fitxers. Bàsicament actua com a referència per identificar fàcilment un fitxer obert en un sistema operatiu. La taula descriptor de fitxers és una matriu dins del 'PCB (Bloc de control de processos)' que manté els registres de tots els processos d'un sistema operatiu.

Com utilitzar fs.openSync() a Node.js?

Per utilitzar el síncron ' fs.openSync() ” a Node.js, seguiu la sintaxi generalitzada que s'indica a continuació:

fs. openSync ( camí, banderes, mode )

Els paràmetres utilitzats en el mètode 'fs.openSync()' anterior s'expliquen a continuació: • Camí: Especifica el nom i la ruta del fitxer en particular en forma de cadena, URL o memòria intermèdia.
 • banderes: Indica la cadena o valor numèric que especifica les operacions que es realitzaran en el fitxer obert. El seu valor per defecte és ' r (llegir)” per defecte.
 • mode: Indica els permisos del fitxer que és '0o666 (tant llegibles com escrivibles)' per defecte.

Valor de retorn: El 'fs.openSync()' proporciona un nombre enter com a valor retornat que denota el descriptor del fitxer.

Exemple 1: aplicació del mètode 'fs.openSync()' amb el senyalador predeterminat

Aquest exemple aplica el mètode 'fs.openSync()' per obrir el fitxer especificat per llegir i retornar el descriptor del fitxer:

const fs = requereixen ( 'fs' ) ;

const nom de l'arxiu = './myFile.txt' ;

const res = fs. openSync ( nom de l'arxiu, 'r' ) ;

consola. registre ( res ) ;

L'explicació de les línies de codi anteriors és la següent:

 • En primer lloc, el ' requerir () El mètode inclou el mòdul 'fs' al projecte Node.js actual.
 • A continuació, el ' nom de l'arxiu ” variable especifica el camí i el nom del fitxer desitjat que l'usuari vol obrir per llegir-lo.
 • Després d'això, la variable 'res' utilitza el ' fs.openSync() ” mètode que especifica la variable “nom de fitxer” i la variable “ r (llegir) ” marca com a primer i segon argument respectivament.
 • Finalment, el ' console.log() El mètode ' mostra la sortida del ' res ” variable.

Sortida

Executeu el fitxer 'index.js':

índex de nodes. js

La sortida següent retorna l'índex de fitxer especificat a la taula descriptor de fitxers:

Exemple 2: aplicació del mètode 'fs.openSync()' per obrir un fitxer per escriure

Aquest exemple mostra la implementació pràctica del mètode 'fs.openSync()' per obrir el fitxer acabat de crear i afegir-lo amb el contingut especificat:

const fs = requereixen ( 'fs' ) ;

const fd = fs. openSync ( './sampleFile.txt' , 'En' , 0o666 ) ;

fs. writeSync ( fd, 'Benvingut a Linuxhint!' ) ;

setTimeout ( funció ( ) {

consola. registre ( 'Arxiu tancat ara' ) ;

fs. closeSync ( fd ) ;

} , 10000 ) ;

consola. registre ( 'Operació feta!' ) ;

A les línies de codi anteriors:

 • El ' fs.openSync() ' El mètode especifica un fitxer concret ' Camí ”, “ w (escriure) 'bandera i el mode predeterminat' 0o666 (permisos de lectura i escriptura)” com els seus arguments. Aquest mètode obrirà el fitxer especificat per escriure. Si no existeix, primer crearà el fitxer donat.
 • El ' fs.writeSync() ' El mètode especifica el ' fd (descriptor de fitxer)” i el “text” donat que l'usuari vol escriure al fitxer especificat com a primer i segon paràmetre respectivament. Aquest mètode escriu la instrucció de text citada al fitxer obert.
 • El ' setTimeout() ” crida una funció en la qual el mètode “console.log()” mostra una instrucció de text i el “ fs.closeSync() ” El mètode tanca el fitxer obert després del retard especificat.
 • L'últim mètode 'console.log()' mostra el missatge de verificació.

Sortida

Executeu el fitxer 'index.js':

índex de nodes. js

La sortida següent mostra un missatge de verificació després de completar l'operació especificada de manera sincrònica i tanca el fitxer obert després del retard donat:

Per a més verificació, navegueu per l'estructura de carpetes del projecte actual de Node.js. La captura de pantalla següent verifica que s'ha creat el fitxer 'sampleFile.txt' juntament amb el contingut especificat:

Això es tracta d'utilitzar el mètode 'fs.openSync()' a Node.js.

Conclusió

Per utilitzar el ' fs.openSync() ” a Node.js, especifiqueu el “ desitjat ruta del fitxer ', i la ' bandera ” com els seus paràmetres obligatoris. Aquest mètode primer obre el fitxer de manera sincrònica i després realitza l'operació especificada en funció del senyalador donat. L'usuari pot realitzar operacions de lectura, escriptura, supressió i adjunta al fitxer obert. S'utilitza principalment per retornar un valor enter que es coneix com a ' descriptor de fitxer ”. Aquest escrit s'ha desenvolupat en l'ús del mètode 'fs.openSync()' a Node.js.