Com ajustar aleatòriament la brillantor, el contrast, la saturació i la tonalitat de la imatge a PyTorch?

Com Ajustar Aleatoriament La Brillantor El Contrast La Saturacio I La Tonalitat De La Imatge A PytorchLa brillantor, el contrast, la saturació i la tonalitat són els factors importants d'una imatge que poden afectar el seu aspecte. PyTorch proporciona el ' ColorJitter() ” mètode per ajustar aleatòriament la brillantor, el contrast, la saturació i la tonalitat de la imatge específica. Els usuaris poden especificar l'interval de valors per a cada paràmetre com una tupla o un valor únic. Aquest mètode retorna una imatge recent ajustada amb factors desitjats canviats aleatòriament de l'interval especificat.

Aquest bloc il·lustrarà el mètode per ajustar la brillantor, el contrast, la saturació i la tonalitat de la imatge a PyTorch.Com ajustar aleatòriament la brillantor, el contrast, la saturació i la tonalitat de la imatge a PyTorch?

Per ajustar aleatòriament la brillantor, el contrast, la saturació i la tonalitat d'una imatge a PyTorch, seguiu els passos que s'indiquen a continuació:Pas 1: carregueu una imatge a Google ColabPrimer, obriu Google Colab i feu clic a les icones destacades a continuació. A continuació, trieu la imatge específica de l'ordinador i pengeu-la:


Posteriorment, la imatge es penjarà a Google Colab:


Aquí, hem penjat la imatge següent i ajustarem aleatòriament la seva brillantor, contrast, saturació i to:
Pas 2: importa la biblioteca necessària

A continuació, importeu les biblioteques necessàries. Per exemple, hem importat les biblioteques següents:

torxa d'importació
importar torchvision.transforms com transforma
de la imatge d'importació PIL


Aquí:

    • torxa d'importació ” importa la biblioteca PyTorch.
    • importar torchvision.transforms com a transformacions 'importa el mòdul de transformacions de torchvision que s'utilitza per preprocessar les dades d'imatge abans d'alimentar-les a una xarxa neuronal.
    • de la imatge d'importació PIL ” s'utilitza per obrir i desar diferents formats de fitxer d'imatge:


Pas 3: llegiu la imatge d'entrada

Després d'això, llegiu la imatge d'entrada des de l'ordinador. Aquí, estem llegint el ' flors_img.jpg ” i emmagatzemar-lo al “ entrada_img ” variable:

input_img = Imatge.obert ( 'flowers_img.jpg' )Pas 4: definiu una transformació

A continuació, definiu una transformació per ajustar la brillantor, el contrast, la saturació i la tonalitat de la imatge d'entrada anterior. Aquí, hem definit els valors següents per a aquests factors:

transform = transforma.ColorJitter ( brillantor = 1.5 , contrast = 1.2 , saturació = 2 , tonalitat = 0.3 )Pas 5: apliqueu la transformació a la imatge

Ara, apliqueu la transformació anterior a la imatge d'entrada desitjada per ajustar els factors desitjats:

new_img = transformar ( entrada_img )Pas 6: Mostra la imatge ajustada

Finalment, visualitzeu la imatge ajustada mostrant-la:

nou_imgLa sortida anterior mostra que la brillantor, el contrast, la saturació i la tonalitat de la imatge d'entrada s'han ajustat correctament amb els factors especificats.

Comparació

La comparació entre la imatge original i la imatge ajustada es pot veure a continuació:

Imatge original

Imatge ajustada

Nota : Podeu accedir al nostre quadern Google Colab aquí enllaç .

A més, també podeu consultar els articles proporcionats sobre l'ajust de la brillantor, el contrast, la saturació i la tonalitat d'una imatge:

Hem explicat de manera eficient el mètode per ajustar aleatòriament la brillantor, el contrast, la saturació i la tonalitat de la imatge a PyTorch.

Conclusió

Per ajustar aleatòriament la brillantor, el contrast, la saturació i la tonalitat de la imatge a PyTorch, primer, pengeu la imatge desitjada a Google Colab. A continuació, importeu les biblioteques necessàries i llegiu la imatge d'entrada. Després d'això, utilitzeu el ' ColorJitter() ” mètode per aplicar transformacions aleatòries a la brillantor, la saturació, el contrast i la tonalitat d'una imatge. Finalment, visualitzeu la imatge ajustada mostrant-la. Aquest bloc ha il·lustrat el mètode per ajustar la brillantor, el contrast, la saturació i la tonalitat de la imatge a PyTorch.