Com utilitzar el mètode 'clamp()' a PyTorch?

Com Utilitzar El Metode Clamp A PytorchPyTorch és una biblioteca d'aprenentatge automàtic que permet als usuaris crear/crear xarxes neuronals. El mètode 'clamp()' s'utilitza per limitar els valors d'un tensor dins d'un rang determinat. Aquest mètode pren un tensor específic com a entrada i retorna un nou tensor en el qual cada element es fixa dins de l'interval especificat (valors mínims i màxims).

Aquest bloc explicarà el mètode per utilitzar el mètode 'clamp()' a PyTorch.

Com utilitzar el mètode 'clamp()' a PyTorch?

Per utilitzar el mètode 'clamp()' a PyTorch, mireu els passos proporcionats:  • Importa la biblioteca PyTorch
  • Creeu el tensor desitjat
  • Fixeu els elements del tensor amb el 'pinça ()' mètode
  • Mostra el tensor dels valors fixats

La sintaxi bàsica de 'clamp()' és:torxa.pinça ( , min = Cap, màx = Cap )

Aquí, 'min' és el valor de límit inferior i 'max' és el valor de límit superior.Exploreu els passos:

Pas 1: importa la biblioteca PyTorch
Primer, importeu el ' torxa ” per utilitzar el mètode “clamp()” a PyTorch:

torxa d'importacióPas 2: creeu un tensor
A continuació, creeu el tensor desitjat amb el 'torch.tensor()' funcionar i imprimir els seus elements. Aquí, estem creant el següent tensor 'Denes' a partir d'una llista:

Desenes = torxa.tensor ( [ 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 ] )

imprimir ( Desenes )

La sortida següent mostra el tensor creat:

Pas 3: subjectar els elements tensors
Ara, utilitzeu la funció 'clamp()' i proporcioneu el tensor d'entrada i el rang específic (límit inferior i límit superior) com a arguments. Aquí, estem subjectant els elements de la ' Desenes ” i establint el valor mínim “5” i el valor màxim “10”. Això substituirà qualsevol valor del tensor que sigui inferior a 5 per '5' i qualsevol valor superior a 10 per '10':

Clamp_tens = torxa.pinça ( Desenes, el meu = 5 , màxim = 10 )

Pas 4: Mostra el tensor dels valors fixats
Finalment, visualitzeu el tensor amb valors fixats i visualitzeu els seus elements:

imprimir ( Clamp_tens )

A la sortida següent, es pot observar que els valors que eren inferiors a 5 i superiors a 10 s'han substituït per '5' i '10' respectivament. Això indica que el mètode 'clamp()' s'ha aplicat correctament:

De la mateixa manera, si especifiquem diferents valors mínims i màxims a la funció 'clamp()', la sortida es canviarà:

Clamp_tens = torxa.pinça ( Desenes, el meu = 7 , màxim = 13 )

imprimir ( Clamp_tens )

La sortida següent mostra que els valors inferiors a 7 i superiors a 13 s'han substituït correctament per '7' i '13' respectivament.

Hem explicat de manera eficient l'ús del mètode 'clamp()' a PyTorch.

Nota : Podeu accedir al nostre quadern Google Colab aquí enllaç .

Conclusió

Per utilitzar el mètode 'clamp()' a PyTorch, primer, importeu la biblioteca de la torxa. A continuació, creeu el tensor desitjat i visualitzeu-ne els elements. A continuació, utilitzeu el 'pinça ()' mètode per subjectar elements del tensor d'entrada. Cal proporcionar el tensor d'entrada i el rang específic (límit inferior i límit superior) com a arguments. Finalment, visualitzeu el tensor amb valors fixats i visualitzeu els seus elements. Aquest escrit ha explicat el mètode per utilitzar el mètode 'clamp()' a PyTorch.