Com trobar el valor màxim i mínim a la matriu de conjunt de dades gran a MATLAB

Com Trobar El Valor Maxim I Minim A La Matriu De Conjunt De Dades Gran A MatlabQuan tractem matrius i conjunts de dades molt grans, es fa molt difícil identificar el valor màxim i mínim d'aquest conjunt de dades o matriu. També quan creem una matriu utilitzant funcions integrades com rand() i màgia () , no coneixem les entrades d'aquesta matriu, de manera que no tenim una idea dels valors mínims i màxims d'aquesta matriu. Per resoldre aquests problemes, MATLAB ens facilita un enfocament per trobar els valors màxims i mínims de grans matrius i conjunts de dades.

Aquesta guia és útil per als usuaris de MATLAB que desconeixen el mètode per trobar els valors màxims i mínims del conjunt de dades gran i la matriu a MATLAB.

Com trobar els valors mínims i màxims al conjunt de dades gran i la matriu a MATLAB?

Trobar els valors màxims i mínims en un conjunt de dades gran es pot fer fàcilment amb el màxim () i min() funcions. Tanmateix, els hem d'utilitzar per separat. El límits () La funció a MATLAB és una manera més eficient de trobar els valors mínims i màxims d'una matriu o conjunt de dades gran. És la funció integrada a MATLAB que pren la matriu com a entrada i retorna els valors màxims i mínims de grans conjunts de dades o matrius a MATLAB.Sintaxi

El límits () La funció utilitza una sintaxi simple a MATLAB:[minA,maxA] = límits (A)
[minA,maxA] = límits(A,'tots')
[ minA , maxA ] = límits ( A , dim )

Aquí,La funció [minA,maxA] = límits (A) rendiment per obtenir el valor mínim minA i el valor màxim maxA de la matriu o matriu donada A. On minA és igual min(A) i màximA és igual al màxim (A).

La funció [minA,maxA] = límits (A,”tots”) rendiments per identificar el valor mínim minA així com el valor màxim màximA sobre totes les entrades de la matriu o matriu A donada.

La funció [ minA , maxA ] = límits ( A , dim ) rendiment per identificar els valors mínims i màxims de cada fila de la matriu donada A al llarg de la dimensió dim.Exemples

Seguiu els exemples que es donen per aprendre a calcular els valors màxims i mínims de la matriu o conjunt de dades donats mitjançant l' límits () funció.

Exemple 1: Com trobar els valors mínims i màxims d'una matriu 1D a MATLAB?

En aquest exemple, calculem els valors màxim i mínim de la matriu 1D donada de nombres aleatoris amb una mida d'1 per 1000 mitjançant el límits () funció.

vect = randn(1,1000);
[min_vect, max_vect] = límits (vect)

Exemple 2: Com trobar els valors màxims i mínims d'una matriu gran a MATLAB?

Aquest codi MATLAB utilitza el límits () funció per identificar els valors mínims i màxims de la matriu gran donada amb una mida de 1000 per 1000.

A = màgia (1000);
[min_A, max_A] = límits (A, 'tots')

Exemple 3: Com trobar els valors màxims i mínims d'una matriu gran a MATLAB?

El codi MATLAB donat utilitza el límits () funció per calcular els valors mínims i màxims de la matriu donada amb una mida de 2 per 10 per 2.

A = randn(2,10,2);
[min_A, max_A] = límits (A,2)

Conclusió

Trobar els valors mínims i màxims d'un gran conjunt de dades o matriu és un problema comú al qual s'enfronten els analistes de dades. Això es fa fàcil utilitzant el MATLAB integrat límits () funció que calcula els valors mínims i màxims de la matriu o matriu donada. Aquesta guia ha proporcionat els conceptes bàsics per utilitzar el límits () funció a MATLAB per trobar els valors mínims i màxims en un conjunt de dades gran. Els exemples que es proporcionen aquí us permetran aprendre ràpidament l'ús del límits () funció a MATLAB.