Com convertir les dades del buffer en format JSON a Node.js?

Com Convertir Les Dades Del Buffer En Format Json A Node JsEl buffer és la memòria temporal que emmagatzema trossos de dades en una seqüència. S'utilitza per transferir grans quantitats de dades d'una ubicació a una altra. Realitza aquesta operació carregant els trossos de dades, passant-los al servidor i esperant que el servidor respongui perquè pugui descartar aquestes dades de la cua per alliberar espai per a les següents dades. La memòria intermèdia només s'ocupa de les dades binàries que no es poden redimensionar, però que es poden convertir a un altre format segons els requisits.

Aquesta publicació explicarà com convertir les dades de la memòria intermèdia en format JSON.

Com convertir les dades del buffer en format JSON a Node.js?

Per convertir les dades de la memòria intermèdia a JSON, utilitzeu el fitxer integrat ' toJSON() ” mètode. Aquest mètode retorna la memòria intermèdia com a objecte JSON. El ' JSON ” és un format de cadena que conté parells clau-valor en què la “clau” especifica una cadena i el “valor” defineix el tipus de dades JSON vàlid.El funcionament del mètode 'toJSON()' depèn de la seva sintaxi bàsica que s'escriu aquí:buf. a JSON ( )

La sintaxi anterior no requereix cap argument addicional per convertir l'objecte de memòria intermèdia en JSON.Utilitzem pràcticament el mètode definit anteriorment per convertir un objecte de memòria intermèdia en JSON:

era buf = Buffer. des de ( 'Linux' ) ;
era json = buf. a JSON ( buf ) ;
consola. registre ( json ) ;

A les línies de codi anteriors:

  • El ' Buffer.from() ” El mètode crea un objecte de memòria intermèdia amb els nombres enters especificats.
  • El ' .toJSON() ” converteix el buffer especificat que es passa com a argument al JSON.
  • El ' console.log() ” mostra el resultat del mètode “toJSON()” que s'emmagatzema a la variable “json”.

Sortida
Inicieu el fitxer '.js' amb l'ajuda de l'ordre que s'indica a continuació:aplicació node. js

Es pot veure que el terminal mostra el buffer especificat com a JSON en el qual el ' dades La propietat representa les dades del buffer i la propietat tipus ” indica el tipus de dades:

Això es tracta de convertir les dades de la memòria intermèdia en format JSON.

Conclusió

Per convertir les dades de la memòria intermèdia a format JSON, utilitzeu el predefinit ' toJSON() ” mètode de la interfície de memòria intermèdia. Aquest mètode pren el buffer objectiu i el converteix en JSON sense utilitzar cap argument addicional. El format JSON especifica la propietat i el seu valor com a parell clau-valor. Aquesta publicació pràcticament s'ha explicat com convertir les dades de la memòria intermèdia en format JSON.