Crear una carpeta al fitxer per lots: com crear directoris mitjançant scripts per lots

Crear Una Carpeta Al Fitxer Per Lots Com Crear Directoris Mitjancant Scripts Per LotsLa creació d'una carpeta al fitxer Batch és una potent eina d'utilitat en informàtica que sovint s'ignora, però és bona per al bon funcionament de les tasques rutinàries. Aquesta eina permet als usuaris automatitzar la creació de carpetes amb precisió i eficiència. Tant si som professionals de la tecnologia que busquem organitzar els nostres fitxers de manera sistemàtica com si som un principiant que busca simplificar el nostre flux de treball, els fitxers per lots ofereixen una solució fàcil d'utilitzar. Mitjançant l'ús de la línia d'ordres dels scripts per lots, els usuaris poden generar les carpetes sense esforç, aplicar convencions de denominació úniques i, fins i tot, executar accions complexes en qüestió de segons.

Com crear directoris mitjançant scripts per lots: una guia pas a pas

En aquesta era digital on el temps és el més important, dominar l'art de 'Crea una carpeta de fitxers per lots' és un canvi de joc per a la productivitat i la gestió de fitxers. Dominar aquest art de crear directoris mitjançant scripts per lots és un viatge per potenciar les teves habilitats en el món digital. A través d'una sèrie de passos detallats amb cura, explorarem la creació de directoris, la personalització, l'ús de variables i fins i tot la gestió d'errors. Aquesta nova habilitat ofereix eficiència i organització a les nostres vides digitals. Els scripts per lots ens permeten automatitzar les tasques, gestionar els fitxers sense esforç i agilitzar els fluxos de treball. A mesura que completem aquest article sobre l'exploració de la creació de directoris per lots, portarem amb nosaltres el coneixement que els scripts per lots són una eina versàtil i que podem utilitzar-lo per donar forma a un treball digital més organitzat i eficient amb creativitat i eficiència.

Els scripts per lots són una eina poderosa per automatitzar diverses tasques a l'entorn de Windows, des de simples operacions de fitxers fins al manteniment del sistema complex. El procés de creació de directoris o carpetes és una acció freqüent que sovint necessita automatització. Tant si treballem com a administrador del sistema, desenvolupador o tecnològic que vulgui oferir un flux de treball fluid per al nostre procés de gestió de fitxers, aprendre a crear directoris mitjançant scripts per lots pot ser una habilitat valuosa.En aquest tutorial, veurem com crear directoris pas a pas amb scripts per lots per entendre clarament com funciona els scripts per lots i com aplicar-los per crear directoris de manera eficient.Assegureu-vos que es compleixen les condicions següents a l'entorn abans de continuar amb els detalls:  1. Els scripts per lots del sistema operatiu Windows estan dissenyats principalment per a Windows, així que assegureu-vos que estem utilitzant una màquina basada en Windows. Per crear el nostre script Batch, necessitem un editor de text.
  2. El Bloc de notes, el Bloc de notes ++ o el codi Visual Studio són opcions excel·lents per al coneixement bàsic de la línia d'ordres i la familiaritat amb el símbol del sistema de Windows. Utilitzarem algunes de les seves ordres al nostre script Batch.

Llançament del nostre editor de text

Comenceu obrint el nostre editor de text preferit. Utilitzem el Bloc de notes per a aquesta guia. Es pot accedir al bloc de notes mitjançant la funció de cerca del menú 'Inici' o prement 'Guanyar + R', introduint el bloc de notes i després fent clic a 'Enter'.

Escrivint el nostre script per lots

Ara és el moment de crear el nostre script Batch per crear els directoris. Un script Batch és un fitxer de text amb una extensió '.bat' o '.cmd'. Aquí teniu un exemple senzill d'un script Batch que crea un directori:Desglossem aquest script en les següents línies:

@ eco apagat
mkdir MyNewDirectory
eco Directori creat correctament !
pausa

El '@echo off' és una ordre que desactiva el ressò de l'ordre que impedeix que cada ordre es mostri a la consola mentre s'executa. Això fa que l'script sigui més net. La línia 'mkdir MyNewDirectory' crea un nou directori anomenat 'MyNewDirectory' a la ubicació actual. Podem substituir 'MyNewDirectory' pel nom desitjat per al nostre directori. El 'directori d'eco s'ha creat correctament!' La línia mostra un missatge que indica que s'ha creat el directori. L'ordre 'pausa' posa en pausa l'execució de l'script i espera que premeu una tecla. És útil mantenir oberta la finestra de la consola perquè puguem veure la sortida. Desem aquest script amb una extensió '.bat' com ara 'CreateDirectory.bat'.

Execució del nostre script per lots

Simplement feu doble clic al fitxer '.bat' que vam crear al pas anterior per executar el vostre script Batch. S'obrirà una finestra del símbol del sistema, executarà el nostre script i mostrarà el 'Directori creat correctament'. missatge.

Per verificar el directori, obriu l'Explorador de fitxers, navegueu a la ubicació on hem creat el directori i comproveu que s'ha creat 'MyNewDirectory'. Ara hem creat un directori amb èxit mitjançant un script Batch.

Scripts per lots avançats

Després d'aprendre els fonaments, examinem alguns mètodes sofisticats per crear els directoris amb scripts per lots:

Creació de múltiples directoris

Podem crear diversos directoris d'una vegada mitjançant l'ordre 'mkdir' amb diversos noms de directoris. Per exemple:

@ eco apagat
mkdir Directori1 Directori2 Directori3
eco Directoris creats amb èxit !
pausa

Aquest script crea tres directoris: 'Directory1', 'Directory2' i 'Directory3'.

Creació de directoris amb subdirectoris

També podem crear els directoris amb subdirectoris (directoris imbricats) mitjançant l'ordre 'mkdir'. Per exemple:

@ eco apagat
mkdir ParentDirectory
cd ParentDirectory
mkdir Subdirectory1 Subdirectory2
eco Directoris amb subdirectoris creats correctament !
pausa

Aquest script crea un 'ParentDirectory' i dos subdirectoris dins d'ell: 'Subdirectory1' i 'Subdirectory2'.

Creació de directoris basats en l'entrada de l'usuari

Podem fer que el nostre script Batch sigui interactiu permetent als usuaris introduir els noms dels directoris. Aquí teniu un exemple:

@ eco apagat
conjunt / pàg directoryName =Introduïu el nom del directori:
mkdir % directoryName %
eco Directori '%directoryName%' creat amb èxit !
Pausa

En aquest script, l'ordre 'set /p' demana a l'usuari que introdueixi un nom de directori i la variable '%directoryName%' emmagatzema l'entrada. Aleshores, l'script utilitza aquesta entrada per crear el directori.

Creació de directoris amb segells de data i hora

També podem crear els directoris amb segells de data i hora per mantenir la nostra organització de fitxers sistemàtica. Aquí teniu un exemple:

@ eco apagat
per / f 'tokens=2-4 delims=/' %% a en ( 'data /t' ) fer ( conjunt data corrent = %% c- %% a- %% b )
per / f 'tokens=1-2 delims=:' %% a en ( 'hora /t' ) fer ( conjunt CurrentTime = %% a- %% b )
mkdir % data corrent % _ % CurrentTime %
eco Directori '%currentDate%_%currentTime%' creat amb èxit !
Pausa

Aquest script utilitza les ordres de data i hora per capturar la data i l'hora actuals i després les formata en un nom de directori com 'AAAA-MM-DD_HH-MM'.

Dominant l'escriptura per lots, podem millorar la nostra productivitat i eficiència en la gestió dels fitxers i directoris del nostre sistema Windows. Experimenteu amb aquests exemples i exploreu les possibilitats d'adaptar els scripts de Batch a les nostres necessitats. Amb la pràctica, podem convertir-nos en scripters de Batch competents que siguin capaços d'automatitzar diverses tasques.

Conclusió

Els scripts per lots són una habilitat valuosa que ens pot estalviar temps i esforç quan realitzem tasques repetitives a Windows. En aquesta guia, vam cobrir els aspectes bàsics de la creació de directoris mitjançant scripts per lots, des de l'escriptura d'un script senzill fins a tècniques més avançades com la creació de diversos directoris, directoris amb subdirectoris i directoris basats en l'entrada de l'usuari o segells de data i hora.