Com ordenar els elements de matriu a MATLAB mitjançant sort()

Com Ordenar Els Elements De Matriu A Matlab Mitjancant SortL'ordenació és el procés d'ordenar els elements de dades en ordre ascendent o descendent, segons la relació entre els elements de dades. Els algorismes d'ordenació tenen un paper crucial en tots els llenguatges de programació. S'utilitzen per reordenar els noms en una llista alfabèticament, els números en una matriu en ordre ascendent o descendent, o els productes segons la seva popularitat.

MATLAB té integrat ordenar () funció que es pot utilitzar per ordenar els elements d'una matriu. En aquest article s'explicarà com utilitzar el ordenar () funció per ordenar una matriu d'elements a MATLAB.Per què és important ordenar?

L'ordenació és important perquè ens permet entendre i visualitzar les dades d'una millor manera. També millora l'eficiència dels algorismes, com ara la cerca i la fusió són més eficients quan s'ordenen les dades. Les dades ordenades són més fàcils de llegir i entendre, ajudant així en diferents aplicacions en informàtica i altres categories.Com ordenar els elements de matriu a MATLAB?

A MATLAB, podem implementar fàcilment l'ordenació en vectors, matrius, matrius o qualsevol conjunt de dades mitjançant la funció integrada sort(). Aquesta funció accepta qualsevol conjunt de dades com a argument i retorna dades ordenades en l'ordre especificat.Sintaxi

Hi ha diferents sintaxis per ordenar elements a MATLAB mitjançant la funció sort(), que es donen a continuació:

B = ordenar ( A )
B = ordenar ( A,dim )
B = ordenar ( ___,direcció )

Aquí,
Funció B = ordena (A) ordena els elements de dades donats en ordre ascendent.

  • Si A representa un vector, aquesta funció ordena les entrades d'un vector.
  • Si A representa una matriu, aquesta funció ordena els elements de cada columna tractant-la com un vector.
  • Si A representa una matriu multidireccional, aquesta funció ordena els elements de la matriu al llarg de la primera dimensió la mida de la qual no és igual a 1 tractant-la com un vector.

Funció B = sort(A, dim) ordena els elements d'una matriu multidireccional al llarg de la dimensió especificada.La funció B= ordena (___, direcció) ordena els elements de la matriu en qualsevol ordre ascendent o descendent especificat. Aquí, la direcció del paràmetre especifica qualsevol ordre en què necessiteu ordenar el vostre conjunt de dades.

Exemples

Considereu alguns exemples per entendre pràcticament el funcionament de la funció sort() a MATLAB.

Exemple 1: Com ordenar els elements de matriu utilitzant la funció sort(A)?

Aquest exemple ordena un vector, una matriu i una matriu multidireccional mitjançant la funció sort(A) a MATLAB.

V = rand ( 100 , 1 , 9 ) ;
A = rands ( 100 , 3 ) ;
arr = randi ( 100 , 2 , 3 , 2 ) ;
sort_V = ordenar ( EN )
sort_A = ordenar ( A )
ordenar_arr = ordenar ( arr )
sort_A = ordenar ( A )
ordenar_arr = ordenar ( arr )

Exemple 2: Com ordenar els elements de matriu a MATLAB mitjançant la funció sort(A, dim)?

En aquest exemple, ordenem els elements de la matriu donada A al llarg de la dimensió dim=2 mitjançant la funció sort(A, dim).

A = randi ( 100 , 2 , 3 , 2 ) ;
B = ordenar ( A, 2 )

Exemple 3: Com ordenar els elements de matriu a MATLAB mitjançant la funció sort(A, direction)?

Aquest codi MATLAB ordena els elements de la matriu donada A en ordre descendent mitjançant la funció sort(A, direction).

A = randi ( 100 , 2 , 3 , 2 ) ;
B = ordenar ( A, 'baixar' )

Conclusió

L'ordenació és una tècnica per reordenar o ordenar els elements de dades en l'ordre ascendent o descendent especificat. Aquest mètode té moltes aplicacions com ordenar mentre s'organitzen els registres del número de telèfon o organitzar el producte segons tendències. MATLAB ens permet ordenar qualsevol element de dades utilitzant el sistema integrat ordenar () funció. Aquest tutorial ha proporcionat una guia senzilla sobre com realitzar l'ordenació d'elements de matriu mitjançant el ordenar () funció a MATLAB.