Com eliminar decimals dels nombres de coma flotant a MATLAB?

Com Eliminar Decimals Dels Nombres De Coma Flotant A MatlabEls números de coma flotant s'utilitzen per representar números amb decimals i són valuosos per a moltes aplicacions, però també poden ser difícils de treballar. Un dels reptes de treballar amb nombres de coma flotant és que poden tenir moltes xifres decimals, cosa que dificulta la seva comparació, emmagatzematge i manipulació. Eliminar el decimal d'un nombre de coma flotant pot ajudar a simplificar-lo i facilitar-ne el treball.

Aquesta guia abordarà diferents maneres d'eliminar decimals dels números de coma flotant a MATLAB.Com eliminar decimals dels nombres de coma flotant a MATLAB?

Podeu eliminar decimals dels números de coma flotant a MATLAB:1: Com eliminar decimals dels nombres de coma flotant a MATLAB mitjançant la funció sprintf()?

El sprintf() és una funció integrada de MATLAB que s'utilitza per escriure les dades amb format en una cadena. Aquesta funció també es pot utilitzar per eliminar decimals d'un nombre de coma flotant. Aquesta funció accepta el valor i el format com a arguments i proporciona la cadena formatada.Sintaxi

El sprintf() La sintaxi de la funció es mostra a continuació:

sprintf ( X )Exemple

En aquest exemple, eliminem la part decimal del nombre donat utilitzant el sprintf() funció a MATLAB.

num = pi;
sprintf ( '%.f' , en un )

Nota: El valor de pi a MATLAB és 3,1416.

2: Com eliminar decimals dels nombres de coma flotant a MATLAB mitjançant la funció fix()?

El arreglar() és la funció integrada de MATLAB que arrodoneix un valor decimal al seu nombre enter més proper cap a zero. Aquesta funció accepta un escalar o una matriu com a paràmetre d'entrada i proporciona un valor integral.

Sintaxi

El arreglar() La sintaxi de la funció es mostra a continuació:

arreglar ( X )

Exemple

Aquest exemple elimina la part decimal del número donat num utilitzant el arreglar() funció a MATLAB.

num = pi;
arreglar ( en una )

3: Com eliminar decimals dels nombres de coma flotant a MATLAB mitjançant la funció floor()?

El pis () és la funció integrada de MATLAB que ens permet arrodonir un valor de coma flotant al seu nombre enter més proper cap a menys infinit. Aquesta funció accepta un escalar o una matriu com a argument d'entrada i proporciona un valor integral.

Sintaxi

El pis () La sintaxi de la funció es mostra a continuació:

pis ( X )

Exemple

En aquest codi de MATLAB, eliminem els decimals del nombre de coma flotant donat utilitzant el pis () funció a MATLAB.

num = pi;
pis ( en una )

4: Com eliminar decimals dels nombres de coma flotant a MATLAB mitjançant la funció round()?

El rodó () és la funció integrada de MATLAB que s'utilitza per convertir un escalar o una matriu de valors flotants o dobles al valor enter més proper eliminant la part decimal. Aquesta funció accepta un escalar o una matriu de valors dobles com a argument i el converteix en el valor enter més proper.

Sintaxi

El rodó () La sintaxi de la funció es mostra a continuació:

rodó ( X )

Exemple

En aquest exemple, utilitzem la funció round() de MATLAB per eliminar decimals del número donat num.

num = pi;
rodó ( en una )

5: Com eliminar decimals dels nombres de coma flotant a MATLAB mitjançant la funció num2str()?

El num2str() és una funció integrada de MATLAB que s'utilitza per convertir un nombre en una matriu de caràcters. Aquesta funció també es pot utilitzar per eliminar decimals d'un nombre de coma flotant, ja que accepta el valor, el formata com a arguments i retorna la matriu de caràcters.

Sintaxi

El num2str() La sintaxi de la funció es mostra a continuació:

num2str ( X )

Exemple

El codi MATLAB donat utilitza el num2str() funció per eliminar decimals del nombre de coma flotant donat.

num = pi;
num2str ( en un, '%.0f' )

Conclusió

MATLAB és una útil eina de programació d'alt rendiment que s'utilitza per realitzar moltes tasques amb una àmplia biblioteca de funcions integrades per realitzar operacions complicades. Una d'aquestes operacions és eliminar decimals d'un nombre de coma flotant. Aquesta guia ofereix cinc funcions integrades sprintf() , arreglar (), pis (), rodó () , i num2str() per realitzar aquesta tasca utilitzant alguns exemples.