Com utilitzar un símbol congruent LaTeX

Com Utilitzar Un Simbol Congruent LatexEl símbol congruent en matemàtiques s'utilitza per mostrar semblances entre triangles. El símbol (≅) és una combinació dels símbols igual (=) i til (~). Un símbol congruent és un dels símbols més utilitzats de la geometria, que representa la relació entre els triangles.

Aquest símbol pot semblar senzill, però de tant en tant molts usuaris es confonen mentre l'escriuen al processador de documents. Potser ja sabeu que LaTeX (processador de documents) requereix codi font per crear un símbol congruent. Així doncs, en aquest tutorial, explicarem una manera senzilla d'escriure i utilitzar un símbol congruent en LaTeX.

Com utilitzar un símbol congruent LaTeX

Comencem amb un exemple per demostrar la congruència entre el triangle △ABC i △PQR mitjançant la congruència SSS de la següent manera:

\documentclass { article }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { gràficx }
\usepackage { amssymb }
\començar { document }
\inclou gràfics { Imatges / imatge.jpg }

ABC i PQR són els dos triangles. Per tant, demostra que tots dos triangles són congruents o no:

$$ \overline { AB } \cong \overline { PQ } $$
$$ \overline { BC } \cong \overline { QR } $$
$$ \overline { AC } \cong \overline { PR } $$

Segons l'observació anterior, els triangles PQR i ABC són congruents mitjançant la congruència SSS (Side – Side – Side).

\final { document }

Sortida:

De la mateixa manera, també podeu utilitzar el símbol no congruent per representar que dos triangles no són congruents. Per exemple, demostrem la congruència entre △DEF i △XYZ de la següent manera:

\documentclass { article }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { amssymb }
\usepackage { gràficx }
\començar { document }
\inclou gràfics { Imatges / imatge.jpg }

$$ \overline { DE } \ncong \overline { XY } $$
$$ \overline { SI } \ncong \overline { YZ } $$
$$ \overline { DF } \ncong \overline { XZ } $$

Segons l'observació anterior, els triangles DEF i XYZ no són congruents.

\final { document }

Sortida:

Conclusió

LaTeX és un processador de documents fantàstic que permet als usuaris crear treballs de recerca, articles i documents tècnics. Requereix la informació correcta sobre els codis font per escriure caràcters especials, símbols tècnics, etc. El símbol congruent és un símbol geomètric que podeu utilitzar per representar la semblança entre dos triangles. Hem explicat com escriure i utilitzar un símbol congruent a LaTeX. A més, hem inclòs un mètode per crear símbols no congruents fàcilment.