Com crear una màquina virtual (VM) Ubuntu 24.04 LTS a Proxmox VE