Còpia de fitxers per lots: una guia per copiar fitxers mitjançant scripts per lots

Copia De Fitxers Per Lots Una Guia Per Copiar Fitxers Mitjancant Scripts Per LotsQuan es tracta de gestionar fitxers al món digital, una tasca que sovint ens trobem fent és copiar els fitxers individuals. Pot ser per crear còpies de seguretat, compartir fitxers amb altres persones o simplement organitzar els nostres actius digitals. Hi ha una potent eina a la vostra disposició per automatitzar les tasques de còpia de fitxers: scripts per lots.

L'indicador d'ordres de Windows o PowerShell poden executar un conjunt d'ordres contingudes en fitxers de text coneguts com a scripts per lots, també coneguts com a fitxers per lots. Aquesta guia aprofundeix en com crear, personalitzar i utilitzar els scripts per lots per copiar els fitxers sense esforç.

Sintaxi:

La sintaxi bàsica per copiar un fitxer d'una carpeta a una altra mitjançant l'ordre 'copiar' de l'script per lots és la següent:copia la carpeta de destinació del fitxer font

El 'fitxer d'origen' és el camí i el nom del fitxer que volem copiar. A més, la 'carpeta de destinació' especifica la ubicació de la carpeta a la qual volem copiar el fitxer.Depenent dels vostres requisits únics, també podeu definir altres opcions i paràmetres.Creació d'un fitxer per lots

Per començar, obriu un editor de text com el Bloc de notes, el Bloc de notes ++ o qualsevol altre editor de text senzill que trieu. A continuació, escriviu el vostre script Batch introduint una sèrie d'ordres, una per línia, que voleu que executi l'script. Aquestes ordres poden anar des d'operacions simples de fitxers com copiar o moure els fitxers fins a tasques més complexes que impliquen la configuració del sistema o l'execució dels programes. Un cop el vostre script estigui llest, deseu el fitxer amb una extensió '.bat'. Aquesta extensió indica a Windows que el fitxer és un script Batch. Després de desar, només podeu fer doble clic al fitxer Batch per executar-lo o executar-lo des del símbol del sistema o PowerShell navegant a la seva ubicació i introduint el nom del fitxer.

Per executar un fitxer per lots, feu-hi doble clic. Aquesta acció obre una finestra del símbol del sistema i executa l'script.

Ara que hem cobert els conceptes bàsics, passem als detalls de la còpia de fitxers individuals mitjançant scripts per lots.Còpia d'un sol fitxer

Copiar un únic fitxer mitjançant un script Batch és un procés senzill. Els scripts per lots ofereixen nombrosos avantatges quan es tracta de copiar fitxers únics. Ens faciliten la còpia de fitxers específics d'un lloc a un altre.

Obriu un editor de text al vostre PC amb Windows, com ara el Bloc de notes o el Bloc de notes ++, per començar. Ara, considerem un escenari en què tenim un fitxer anomenat 'important.docx' a la nostra carpeta 'Documents' i volem crear-ne una còpia de seguretat en una carpeta anomenada 'Còpia de seguretat'.

Podem copiar aquest fitxer creant un script Batch i escrivint el codi següent:

còpia 'C:\Usuaris\Administrador\Documents\important.docx' 'C:\Còpia de seguretat'

'Copia' és l'ordre per copiar els fitxers en un script Batch. El “C:\Usuaris\Administrador\Documents\important.docx”: és el fitxer font que volem copiar. Es troba al camí especificat i té el nom 'important.docx'.

Finalment, però no menys important, 'C:Backup' és la carpeta a la qual ens agrada copiar el fitxer. La barra invertida al final indica que 'important.docx' s'ha de copiar a la carpeta 'Còpia de seguretat'.

Per tant, quan executem aquesta ordre, 'important.docx' es duplicarà des de la seva ubicació original a la carpeta 'Documents' a la carpeta 'Còpia de seguretat' de la nostra unitat C.

Còpia de diversos fitxers

Per utilitzar un script Batch, podeu triar una col·lecció de fitxers amb noms o extensions relacionats utilitzant els caràcters comodí. Aquí teniu la sintaxi per copiar diversos fitxers:

còpia 'source\*.extension' 'destinació'

Aquí, 'source\*.extension' és la ruta d'origen i l'especificació del fitxer utilitzant un comodí. El caràcter comodí (*), que és un asterisc, coincideix amb qualsevol fitxer amb l'extensió donada. La “destinació\” és la carpeta de destinació on volem copiar els fitxers seleccionats.

Per exemple, si volem copiar tots els fitxers '.docx' d'una carpeta d'origen a una carpeta de destinació, la nostra comanda d'script per lots té aquest aspecte:

còpia 'C:\Usuaris\Administrador\Documents\*.docx' 'C:\Còpia de seguretat'

L'ordre d'script del lot proporcionada que és 'copiar 'C:\Users\Administrator\Documents*.docx' 'C:\Backup' copia tots els fitxers amb l'extensió '.docx' de la carpeta 'Documents' de l'usuari 'Administrador' directori a la carpeta 'Còpia de seguretat'. Aquest script utilitza el caràcter comodí (*) per fer coincidir qualsevol fitxer del directori font amb una extensió '.docx' que permet la còpia eficient de diversos fitxers alhora.

Quan executem aquest script fent doble clic al fitxer, els fitxers '.docx' seleccionats es duplicaran a la carpeta 'Còpia de seguretat'.

A més, podem copiar tota la carpeta en una altra carpeta mitjançant l'ordre de l'script Batch. L'ordre 'xcopy' es pot utilitzar per copiar un directori juntament amb qualsevol subdirectori:

xcopy 'Carpeta d'origen' 'Carpeta de destinació' / I / jo

Aquí, el commutador '/E' assegura que es copien tots els subdirectoris i el commutador '/I' suposa que la destinació és una carpeta.

Còpia de fitxers amb diferents noms

Quan estem treballant amb scripts per lots, hi ha escenaris en què potser hauríem de copiar els fitxers mentre els donem noms diferents a la carpeta de destinació. Això podria ser útil per crear versions, arxivar o organitzar els fitxers de manera més significativa.

A continuació s'explica com podem realitzar aquesta tasca mitjançant scripts per lots:

còpia 'C:\Usuaris\Administrador\Documents\important.docx' 'C:\Backup\MyData.docx'

En aquest script, hem utilitzat l'ordre 'copiar' per duplicar el fitxer 'important.docx' de la carpeta d'origen a la carpeta de destinació, però també hem especificat un nom nou que és 'MyData.docx' per al fitxer copiat a la destinació. carpeta.

Aquest enfocament ens permet mantenir intacte el fitxer original mentre creem una còpia amb un nom diferent a la ubicació especificada. És una manera pràctica de gestionar els fitxers amb convencions de nom personalitzades per adaptar-se a les nostres necessitats.

La imatge següent mostra que el fitxer es copia a la carpeta de destinació amb el nom especificat:

Mitjançant l'ordre 'còpia' de l'script per lots, també podeu realitzar moltes altres tasques relacionades amb la còpia de fitxers.

Conclusió

Els scripts per lots són una habilitat valuosa per a qualsevol persona que vulgui automatitzar les tasques de gestió de fitxers a Windows. Amb els coneixements adquirits amb aquesta guia, podeu crear scripts per lots per copiar els fitxers, directoris i fins i tot les estructures de carpetes completes. Podeu copiar de manera eficient els fitxers i directoris amb les ordres 'copy' i 'xcopy' juntament amb els comodins. A més, en aquesta guia s'explica el mètode per copiar un fitxer amb un nom diferent a la carpeta de destinació.