Comprendre Exclusive-NOR Gate: un tutorial complet

Comprendre Exclusive Nor Gate Un Tutorial CompletLes portes lògiques són la clau dels circuits digitals. Fan operacions aritmètiques com sumes, restes, multiplicacions, comparacions, etc. en lògiques binàries de 0 i 1 . Actualment, gairebé tots els dispositius electrònics tenen portes lògiques utilitzades. Si busqueu una porta NOR exclusiva, aquest article explicarà la definició, el circuit, el funcionament, la taula de veritat, els tipus i els usos de la porta NOR exclusiva.

Què és Exclusive-NOR Gate?

Exclusiu-NOR, conegut generalment com XNOR és la inversió de la porta XOR. Fonamentalment, an Exclusiu-NOR La porta està formada per la unió d'una porta OR exclusiva amb la NO porta, coneguda com a porta híbrida . Tanmateix, la seva taula de veritat és similar a la de NOR Gate.

Vol dir que estarà a l'1 lògic quan les dues entrades estiguin en el mateix estat, ja sigui 0 i 0 o 1 i 1. Vol dir que les entrades d'aquesta porta han de ser equivalents entre si perquè el terminal de la porta doni ALTA. sortida. Aquesta és la raó per la qual XNOR Gate també s'anomena an porta d'equivalència . Tan aviat com qualsevol de les entrades passa a BAIX, la porta també dóna sortida a BAIXA.Símbol de la porta Ex-NOR i la seva expressió booleana

D'acord amb IEEE (Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics) estàndards, la porta XNOR es representa com:

Es pot veure que el símbol lògic de XNOR Gate és XOR Gate amb una bombolla d'inversió (El) que mostra NO porta. Per tant, s'estableix que XNOR Gate és la inversió de la XOR Gate.

L'expressió booleana de XNOR Gate s'escriu com:Com es fa Ex-NOR Gate?

Hi ha diverses maneres de fer una porta Ex-NOR utilitzant diverses altres portes. Es pot utilitzar combinant les portes NOR, les portes NAND i les portes NAND i OR. També és possible fer XNOR Gate unint-se a NAND, AND i OR Gates, però no és factible perquè és costós.

A través de NOR Gates

Per fer XNOR Gate a través de NOR Gates, calen quatre portes NOR. Entrada A i B s'alimenten a la primera porta NOR. La segona i la tercera porta NOR prenen A i B com a primeres entrades respectivament, i la sortida de la primera porta NOR és la seva segona entrada. Les sortides de les dues portes NOR següents serveixen d'entrada per a la quarta porta NOR. Per tant, la resposta a l'expressió Q és l'estat de sortida final de la porta XNOR.

A través de NAND Gates

S'utilitzen cinc portes NAND per fer una porta XNOR. La configuració utilitzada per fer XNOR Gate a través de NAND Gates és similar a la de NOR Gates, excepte per a una porta NAND addicional les entrades de la qual són la sortida de la quarta porta NAND.

A través de les portes NAND i NOR

Aquesta és la forma més econòmica de fer XNOR Gate, ja que només utilitza 3 portes, en contrast amb quatre i cinc en els dos casos anteriors. Aquesta estratègia utilitza dues NAND i una porta NOR. Les entrades A i B es donen a la porta NOR i la porta NAND i les seves sortides es converteixen en l'entrada de la segona porta NAND donant Q com a sortida per a la porta XNOR.

Tipus de porta Ex-NOR

Hi ha dos tipus de portes XNOR segons el nombre d'entrades. Un tipus té dues entrades, mentre que l'altre té tres entrades.

Porta XNOR de dues entrades

Taula de veritat de la porta XNOR de dues entrades

A B I
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Porta XNOR de tres entrades

Taula de veritat de la porta XNOR de tres entrades

A B C I
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0

Aplicacions de XNOR Gate

La porta XNOR té diverses aplicacions útils. S'utilitza per fer un sumador (meitat sumador, sumador complet), restador i la majoria de vegades com a verificador de paritat. Com a verificador de paritat, detecta errors en circuits electrònics digitals. Quan es combina amb XOR Gate, s'utilitza en circuits que tenen un estalvi d'energia. A més, s'utilitza en alarmes de calor o incendi, alarmes antirobatoris, calculadores, circuits digitals i ordinadors.

Conclusió

La porta XNOR és una de les portes útils que té diverses aplicacions en el camp de l'electrònica digital. La seva especialitat és la seva equivalència. Ofereix una sortida ALTA quan essencialment dues de les seves entrades estan en el mateix estat. S'utilitza en el disseny lògic digital de sumadors i verificadors de paritat. També funciona com a comparador en determinats circuits.