Com utilitzar el mètode path.normalize() a Node.js?

Com Utilitzar El Metode Path Normalize A Node JsNode.js ve amb un 'Camí' mòdul que ajuda a gestionar la ruta dels fitxers i directoris del sistema segons els requisits. Les seves característiques comunes són, normalitzar, trobar noms de directoris/fitxers, extreure extensions de fitxers, unir i convertir segments de camins en un únic camí, i molt més. Totes les operacions particulars es poden realitzar utilitzant els seus mètodes i propietats predefinits. És
de manera que el mètode 'normalize()' normalitzi el camí especificat, 'dirname()' recupera el nom del directori i 'extname()' recupera l'extensió del fitxer.

Aquesta publicació explicarà pràcticament l'ús del mètode 'path.normalize()' de Node.js.Com utilitzar el mètode path.normalize() a Node.js?

El 'normalitzar ()' El mètode predefinit del mòdul 'camí' normalitza el camí donat substituint els caràcters '\\\\, ., ...' amb el separador de camí específic. Aquest mètode proporciona una ruta actualitzada en la qual es substitueixen diversos separadors per un separador específic. A Windows, el separador específic és '/(barra invertida)'.L'ús d'aquest mètode es basa en la seva sintaxi gneralitzada que s'escriu a continuació:Camí. normalitzar ( Camí ) ;

La sintaxi anterior només pren un paràmetre 'Camí' que especifica el camí que cal normalitzar.

Utilitzem pràcticament el mètode definit anteriorment.

Exemple: aplicació del mètode 'path.normalize()' per comprovar el camí absolut
Aquest exemple aplica el mètode 'path.normalize()' per normalitzar els camins donats:const Camí = requereixen ( 'Camí' ) ;
camí 1 = Camí. normalitzar ( 'C: \\ .. \\ Lenovo \\ \\ Escriptori \\ demostració' ) ;
consola. registre ( camí 1 ) ;
camí 2 = Camí. normalitzar ( ' \\ demostració \' );
console.log(camí2);
path3 = path.normalize('
\\Escriptori\\demo ');
console.log(camí3);

Al bloc de codi anterior:

  • En primer lloc, el 'requereix ()' El mètode importa el mòdul 'camí' al projecte Node.js.
  • A continuació, el 'camí 1' variable aplica la 'normalitzar ()' mètode per normalitzar el camí donat substituint \\, ., .. per '/(barra invertida)'.
  • Després d'això, el 'console.log()' El mètode mostra la sortida del mètode 'normalize()' a la consola emmagatzemat a la variable 'path1'.
  • S'utilitza el mateix mètode per als dos següents 'camí 2' , i la 'camí 3' les variables.

Sortida
Executeu el fitxer '.js' mitjançant l'ordre que s'indica a continuació:

aplicació node. js

Es pot veure que el terminal mostra els camins normalitzats respectivament:

Això és tot sobre el mètode 'path.normalize()' a Node.js.

Conclusió

A Node.js, el 'path.normalize()' El mètode és útil per convertir el camí especificat a la forma normalitzada substituint tots els separadors per un separador específic. El separador específic varia segons el sistema operatiu. Aquest mètode realitza la tasca definida utilitzant el paràmetre 'path'. Aquesta publicació ha explicat pràcticament l'ús del mètode 'path.normalize()' de Node.js.