Com utilitzar el mètode Node.js path.resolve()?

Com Utilitzar El Metode Node Js Path ResolveNode.js proporciona una manera còmoda d'accedir, gestionar i alterar els directoris del sistema/camins de fitxers mitjançant la funció integrada ' Camí ” mòdul. Aquest mòdul inclou una àmplia gamma d'utilitats per realitzar aquestes tasques. Les seves característiques comunes són trobar noms de directoris/fitxers, normalitzar, extreure extensions de fitxers, resoldre segments de camins per obtenir un camí absolut i molt més. Totes les tasques especificades es poden realitzar utilitzant els seus mètodes i propietats integrats.

En aquesta publicació es detallarà l'ús del mètode 'path.resolve()' de Node.js.

Com utilitzar el mètode Node.js 'path.resolve()'?

El ' path.resolve() ” és un mètode predefinit que recupera un camí absolut resolent la seqüència de camins especificats. Comença a cercar de l'extrem dret a l'esquerra, anteposant cada seqüència de camins fins que no es crea un camí absolut.L'ús d'aquest mètode es basa en la seva sintaxi generalitzada que s'escriu a continuació:Camí. resoldre ( [ ... camins ] )

La sintaxi anterior pren una sèrie de ' camins ” que es resoldria fins que no es construeixi un camí absolut.Utilitzem pràcticament el mètode definit anteriorment.

Exemple 1: aplicació del mètode 'path.resolve()' per crear un camí absolut
Aquest exemple aplica el 'path.resolve()' mètode per crear un camí absolut resolent la sèrie de camins donada:

const Camí = requereixen ( 'Camí' ) ;
camí 1 = Camí. resoldre ( 'projecte/node' , 'app.js' ) ;
consola. registre ( camí 1 ) ;
camí 2 = Camí. resoldre ( 'projecte' , 'node' , 'app.js' ) ;
consola. registre ( camí 2 ) ;

A les línies de codi anteriors:  • En primer lloc, el ' requerir () El mètode inclou el mòdul 'path' al projecte Node.js.
  • A continuació, el ' camí 1 La variable utilitza la variable resoldre () ” mètode per crear un camí absolut basat en la sèrie de camins especificada.
  • Després d'això, el ' console.log() ” El mètode mostra la sortida del mètode “resolve()” a la consola emmagatzemat a la variable “path1”.
  • El mateix procés s'utilitza per a la següent variable 'path2'.

Sortida
Inicieu el fitxer '.js' mitjançant l'ordre que es proporciona a continuació:

aplicació node. js

Es pot veure que la sortida mostra dos camins absoluts que es creen mitjançant el mètode 'path.resolve()':

Exemple 2: aplicació del mètode 'path.resolve()' per normalitzar el camí absolut creat
Aquest exemple aplica el mètode 'path.resolve()' per crear un camí absolut normalitzat excloent tots els punts (., .., //// i molt més) de la sèrie de camins donada:

const Camí = requereixen ( 'Camí' ) ;
camí 1 = Camí. resoldre ( 'usuaris' , '..' , 'app.js' ) ;
consola. registre ( camí 1 ) ;
camí 2 = Camí. resoldre ( 'usuaris' , Lenovo , '..' , 'node' , 'app.js' ) ;
consola. registre ( camí 2 ) ;

En aquest moment a les línies de codi anteriors:

  • El ' camí 1 La variable ” especifica una sèrie de camins que tenen un període “..” addicional.
  • El ' resoldre () ” crea un camí absolut normalitzat després de resoldre la sèrie de camins donada.

Sortida
Executeu el fitxer '.js' mitjançant l'ordre donada:

aplicació node. js

Es pot observar que la sortida conté camins absoluts normalitzats:

Això es tracta d'utilitzar el mètode 'path.resolve()' de Node.js.

Conclusió

A Node.js, el 'path.resolve()' El mètode és útil per crear un camí absolut resolent la seqüència de camins donats. La 'ruta absoluta' mostra la ruta del fitxer completament on es troba. Aquest mètode proporciona una ruta absoluta normalitzada que no conté cap punt (., .., ////) . Aquesta publicació pràcticament ha explicat l'ús del mètode 'path.resolve()' de Node.js.