Com trobar una cadena dins d'una altra cadena a MATLAB

Com Trobar Una Cadena Dins D Una Altra Cadena A MatlabLes cadenes són els blocs de construcció de tots els llenguatges de programació i s'utilitzen àmpliament per realitzar moltes tasques. MATLAB és un llenguatge de programació d'alt rendiment i ens permet realitzar moltes operacions de cadena. Una d'aquestes operacions és trobar una cadena dins d'una altra cadena que es pot realitzar fàcilment mitjançant el sistema integrat de MATLAB. strfind() funció.

Si no esteu familiaritzat amb el funcionament del strfind() funció, aquest bloc us ensenyarà com trobar una cadena dins d'una altra cadena utilitzant aquesta funció a MATLAB.Per què és important trobar una cadena dins d'una altra cadena?

Trobar una cadena dins d'una altra cadena és important perquè:  • Pot ajudar-vos a cercar text dins d'un document
  • Pot ser útil per a la validació de dades
  • Manipulació de cordes
  • Error en comprovar

Com trobar una cadena dins d'una altra cadena a MATLAB?

Trobar una cadena dins d'una altra cadena és una operació de cadena d'ús comú que es pot realitzar fàcilment a MATLAB mitjançant el strfind() funció. Aquesta funció ens permet cercar una cadena dins d'una altra cadena mentre realitza una cerca sensible a majúscules i minúscules. Accepta una cadena i una subcadena (que voleu cercar) com a arguments obligatoris i retorna un vector fila amb índexs d'ocurrència de la subcadena cercada dins de la cadena donada.Sintaxi

El strfind() La sintaxi de la funció es mostra a continuació:

k = strfind ( carrer, llit )
k = strfind ( carrer, llit, 'ForceCellOutput' , Sortida cel·lular )


Aquí:

La funció strfinding (str, llit) cerca una subcadena el mateix dins de la cadena str i retorna un vector fila k tenint els índexs de les ocurrències del primer caràcter de pat. Si aquesta funció no pot trobar la subcadena donada dins de la cadena, retorna un vector buit [] .  • Si corda str és una matriu de caràcters, el strfind() retornarà un vector de tipus double.
  • Si corda str és una matriu de cel·les de vectors de caràcters, el strfind() retornarà una matriu de cel·les de vectors de tipus double.

La funció k = strfind(str, pat,'ForceCellOutput',cellOutput) cedeix per retornar força una matriu de cel·les quan cellOutput és cert encara que sigui cadena str és una matriu de caràcters.

Exemple

Considereu alguns exemples per entendre la implementació de la strfind() funció a MATLAB.

Exemple 1: Com trobar una cadena dins d'una altra cadena a MATLAB utilitzant la funció strfind(str,pat)?

Aquest exemple troba una subcadena a la cadena donada str utilitzant el strfind() funció a MATLAB.

str = 'Benvingut a linuxhint' ;
fins i tot = 'a' ;
k = strfind ( carrer, llit )


Exemple 2: Com trobar diverses cadenes dins d'una altra cadena a MATLAB utilitzant la funció strfind(str,pat)?

En aquest exemple, trobem dues cadenes a la matriu de cel·les donada str utilitzant el strfind() funció a MATLAB.

str = { 'Benvingut a linuxhint' } ;
fins i tot = ( 'a' | 'pista' ) ;
k = strfind ( carrer, llit )


Exemple 3: Com trobar una subcadena dins d'una altra cadena a MATLAB mitjançant la funció strfind(str, pat, 'ForceCellOutput', cellOutput)?

En aquest codi MATLAB, trobem una subcadena a la cadena donada str utilitzant el strfind(str,pat,'ForceCellOutput',cellOutput) funció a MATLAB.

str = 'Benvingut a linuxhint' ;
fins i tot = 'a' ;
k = strfind ( carrer, llit, 'ForceCellOutput' , veritat )


Conclusió

Les cadenes són components molt importants de tots els llenguatges de programació. MATLAB també admet moltes operacions de cadena i, entre elles, una d'aquestes operacions és trobar una subcadena dins d'una cadena que es pugui realitzar fàcilment mitjançant el sistema integrat. strfind() funció. Aquesta guia ha descobert com trobar una cadena dins d'una altra cadena a MATLAB mitjançant el strfind() funció proporcionant exemples de diferents casos.