Com trobar i obrir fitxers mitjançant el símbol del sistema a Windows 11?

Com Trobar I Obrir Fitxers Mitjancant El Simbol Del Sistema A Windows 11La interfície gràfica d'usuari proporciona facilitat d'ús als seus usuaris. Tanmateix, les mateixes operacions que realitzem amb la GUI també es poden realitzar mitjançant el símbol del sistema. Des d'obrir i manipular fitxers fins a solucionar i solucionar errors, CMD requereix una ordre d'una sola línia per dur a terme una operació.

Aquest article mostra com trobar i obrir un fitxer/carpeta mitjançant CMD a Windows 11

Per què utilitzar CMD per trobar i obrir fitxers?

CMD és molt eficient quan es tracta de localitzar fitxers. En lloc d'anar de carpeta a carpeta per buscar una vida específica, simplement podeu proporcionar el nom del fitxer/carpeta a CMD i CMD s'encarregarà de la resta. El símbol del sistema és molt més ràpid, més eficient i més sensible a l'hora de localitzar i obrir fitxers en lloc de fer-ho manualment o mitjançant l'Explorador de Windows.Com trobar el fitxer/carpeta amb CMD?

CMD pot cercar els fitxers que no podeu localitzar en extenses jerarquies de carpetes. A més, podeu obrir-los, visualitzar-ne el contingut i desar-los per a un ús posterior mitjançant CMD. CMD ofereix una funcionalitat limitada, però pot realitzar de manera eficient totes les tasques que realitzem mitjançant la GUI.Per trobar el fitxer/carpeta, seguiu les instruccions següents:Pas 1: obriu CMD
Al menú Inici, escriviu i cerqueu ' CMD ” i feu-hi clic per obrir-lo:

Pas 2: cerqueu el fitxer
Per trobar el fitxer/carpeta que estem cercant, proporcioneu l'ordre següent. El ' vostè ' significa Directori:vostè ' \F inalFile*' / s

Aquí, mostrarà els resultats on hi ha el fitxer. A més, si es troba algun altre fitxer/carpeta amb el mateix, també l'enlistarà amb el nom i l'extensió:

Com obrir un fitxer amb CMD?

CMD també es pot utilitzar per obrir un fitxer. Seguiu els passos següents:

Pas 1: Canvia el camí
Després que CMD hagi localitzat el fitxer/carpeta, hagi copiat el camí i l'ha enganxat amb la paraula clau ' cd ”. El ' cd significa Change Directory .

Per exemple, si el fitxer/carpeta es troba a ' els meus documents ” al directori Documents, proporcionarem la següent comanda:

cd C:\Usuaris\Nom d'usuari\OneDrive\Documents\els meus documents

Pas 2: proporcioneu el nom del fitxer
Després de dirigir-vos al camí esmentat a les ordres, proporcioneu el nom del fitxer/carpeta entre comes, tal com s'esmenta a continuació:

'FinalFile.docx'

Aquí, CMD obre el fitxer/carpeta que hem proporcionat a CMD:

Això és tot de la guia.

Conclusió

Trobar i obrir un fitxer/carpeta és una tasca senzilla i fàcil amb CMD proporcionant ordres d'una sola línia, és a dir, 'dir '\File Name*' /s' i 'File Name'. Aquí, CMD inclourà tots els fitxers/carpetes amb el mateix nom que es trobava durant la cerca. Podem copiar el camí i canviar el directori a aquest camí. Perquè puguem modificar el fitxer segons les nostres necessitats. Aquest article ofereix mètodes senzills per aconseguir aquesta funcionalitat.