Com navegar pels camins dels fitxers a NodeJs?

Com Navegar Pels Camins Dels Fitxers A NodejsTrobar el camí exacte del fitxer és molt crucial, especialment durant la creació de directoris nous o l'eliminació dels directoris. Per a la creació d'aplicacions web complexes i modernes, tot el codi es divideix en diversos fragments que després s'emmagatzemen en diferents fitxers.

Tanmateix, recuperar els fitxers d'aquests directoris i incloure'ls al fitxer principal és una tasca molt difícil i que requereix molt de temps. Feliçment! NodeJs ofereix un parell de variables que es poden utilitzar per recuperar la ruta absoluta de la biblioteca o fitxer proporcionat.

Aquest bloc explicarà el procediment per navegar per les rutes dels fitxers a Node.js.Com navegar pels camins dels fitxers a NodeJs?

Conèixer la ruta correcta del fitxer o directori és la tasca més important. En cas contrari, tota l'aplicació web es pot bloquejar o no proporcionar el resultat desitjat, si algun dels seus camins de fitxer no és correcte. Node.js ofereix dues variables i un mètode que es poden utilitzar específicament per retornar la ruta d'un fitxer, directori o directori arrel seleccionat. Aquests es descriuen a continuació juntament amb el procediment d'implementació adequat:Mètode 1: navegueu per la ruta del directori a Node.js utilitzant la variable '__dirname'

El ' __dirname ” La variable proporcionada per Nodejs té la funcionalitat per defecte de recuperar la ruta actual de la carpeta on resideix l'script o el fitxer que s'està executant. En el nostre cas, el ' app.js ” es col·loca dins de la carpeta del projecte amb el nom “readlineProj”. Per tant, aquesta variable retorna el camí absolut per trobar el ' readlineProj ”. L'única línia de codi es mostra com:consola. registre ( 'La carpeta del projecte actual té una ruta de: ' , __dirname ) ;

Per executar això 'app.js' fitxer, executeu el ' node ' ordre on el nom del fitxer és ' aplicació ”:

aplicació node

La sortida mostra que s'ha recuperat la ruta del directori actual necessari:Mètode 2: navegueu per la ruta del fitxer a Node.js utilitzant la variable '__filename'

Per navegar per la ruta del fitxer actual en què treballa actualment el desenvolupador, la variable predefinida ' __nom de l'arxiu ' s'utilitza. Aquesta variable recupera la ruta absoluta del fitxer actual que es pot mostrar a la consola o es pot emmagatzemar en qualsevol altra variable per a un processament posterior. La seva implementació es mostra a la següent línia de codi:

consola. registre ( 'El fitxer actual té una ruta de: ' , __nom de l'arxiu ) ;

Ara, executeu el fitxer que conté utilitzant la mateixa ordre que es descriu a la secció anterior:

aplicació node

La sortida següent mostra que s'ha recuperat la ruta absoluta del fitxer actual 'app.js':

Mètode 3: navegueu per la ruta del directori arrel utilitzant la variable 'process.cwd()'

Hi ha un únic mètode per Node.js que s'invoca o es crida al llarg del ' procés ” per retornar la ruta absoluta del directori de treball actual. De manera senzilla, el directe que està executant Node.js es recupera assignant el ' cwd() ' mètode al costat del ' procés ' propietat:

consola. registre ( ' \n Navegueu fins al directori de treball actual: ' + procés. cwd ( ) ) ;

En utilitzar-lo, també es pot recuperar la ruta del directori arrel del directori que s'executa actualment amb l'ajuda del 'chdir()' mètode, com es mostra a continuació:

procés. chdir ( '../' ) ;
consola. registre ( ' \n Navegueu al directori arrel: ' + procés. cwd ( ) ) ;

Ara, executeu això ' app.js ' amb el fitxer ' node ' comandament:\

aplicació node

La sortida mostra que es recupera la ruta dels directoris arrel actuals:

Consell professional: En cas que vulgueu jugar una mica més amb camins i voleu unir-vos, normalitzar o realitzar altres coses sobre el camí recuperat o proporcionat. Cal visitar el nostre altre article 'Com utilitzar el mòdul Path de Node.js?' .

Aquest bloc ha explicat el procediment per navegar per les rutes dels fitxers a NodeJS.

Conclusió

Per navegar pels camins dels fitxers al Node Js, utilitzeu el ' __dirname ' i ' __nom de l'arxiu ' variables o la ' process.cwd() ” mètode proporcionat per Node.js. El ' __dirname ” retorna el camí absolut per a la carpeta actual i el “ __nom de l'arxiu ” retorna la ruta del fitxer en execució o treball. Amb el ' process.cwd() ”, es recupera el directori obert actualment en el qual es realitza el processament. Aquest bloc ha il·lustrat els enfocaments pels quals es poden recuperar les rutes dels fitxers.