Com funciona la propietat path.delimiter a Node.js?

Com Funciona La Propietat Path Delimiter A Node JsNode.js ve amb un ' Camí ” mòdul que interactua amb la ruta dels fitxers i directoris del sistema. El seu objectiu principal és gestionar i modificar les rutes dels fitxers de moltes maneres segons els requisits. Les seves característiques comunes són, normalitzar, trobar noms de directoris/fitxers, extreure extensions de fitxers, retornar el delimitador i el separador del camí, i molt més. Ve amb una àmplia gamma de mètodes i propietats integrats per realitzar totes les operacions especificades.

Aquesta publicació mostrarà el funcionament de la propietat 'path.delimiter' a Node.js.

Com funciona la propietat 'path.delimiter' a Node.js?

El ' delimitador() ' és una propietat predefinida del ' Camí ” mòdul que retorna el delimitador de camí específic de la plataforma. Per a Windows, el delimitador del camí és 'punt i coma(;)', i per als sistemes operatius basats en UNIX és 'punt i coma(:)'.El funcionament d'aquesta propietat es basa en la seva sintaxi generalitzada que s'esmenta a continuació:Camí. propietat ;

La sintaxi anterior retorna un delimitador com a cadena.Vegem la implementació pràctica de la propietat definida anteriorment amb l'ajuda de la seva sintaxi bàsica.

Exemple: aplicació de la propietat “path.delimiter” per obtenir el Path Delimiter
Aquest exemple aplica la propietat 'path.delimiter()' per retornar el delimitador del camí:

const Camí = requereixen ( 'Camí' ) ;
consola. registre ( Camí. delimitador ) ;

Al fragment de codi anterior:  • En primer lloc, el ' requerir () El mètode inclou el mòdul 'path' al projecte Node.js.
  • A continuació, el ' console.log() El mètode aplica el mètode delimitador() ” per obtenir el delimitador del camí i mostrar-lo a la consola.

Sortida
Executeu el fitxer '.js' mitjançant l'ordre que es proporciona a continuació:

aplicació node. js

Es pot veure que la sortida conté un delimitador de camí ';(punt i coma)' perquè el sistema operatiu actual és Windows:

Exemple 2: aplicació de la propietat 'path.delimiter' per separar els camins de les variables d'entorn del sistema
Aquest exemple aplica la propietat 'path.delimeter' per dividir els camins de les variables d'entorn del sistema:

const Camí = requereixen ( 'Camí' ) ;
consola. registre ( procés. env . CAMÍ ) ;
consola. registre ( procés. env . CAMÍ . dividir ( Camí. delimitador ) ) ;

A les línies de codi anteriors:

  • El ' console.log() El mètode primer aplica l'objecte “process.env.PATH” per accedir al camí de les variables del sistema i mostrar-lo a la consola. Tots els camins estan separats per ';' còlon.
  • El següent mètode 'console.log()' associa el ' dividir () ” amb l'objecte “process.env.PATH” passant el “ delimitador ” com a argument per tallar tots els camins amb el delimitador basat en el sistema operatiu.

Sortida
Executeu el fitxer '.js':

aplicació node. js

Es pot observar que les variables d'entorn del sistema estan separades per ';(punt i coma)' que es divideixen en un format de llista:

Això és tot sobre el funcionament de la propietat path.delimiter a Node.js.

Conclusió

A Node.js, el ' path.delimiter() ” La propietat recupera el delimitador del camí segons el sistema operatiu. Aquesta propietat també ajuda a convertir les dades en un format específic basat en el mètode aplicat. Aquesta publicació pràcticament ha explicat la propietat 'path.delimiter()' a Node.js.